Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is in leven geroepen om mensen ervan te weerhouden dat zij meer betalingsverplichtingen op zich nemen dan dat ze kunnen betalen. Het BKR informeert aangesloten instellingen, zoals banken en andere kredietverleners, over leningen en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Banken en kredietverleners kunnen op deze manier een betere afweging maken om consumenten geld te lenen.

BKR informatie

Het Bureau Krediet Registratie is in 1965 opgericht door het financiële bedrijfsleven. Het BKR is gevestigd in Tiel. Het doel van het BKR is om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te beheren en te verzorgen. In het CKI worden de gegevens gesorteerd aan wie de deelnemers leningen, kredietfaciliteiten of gsm-abonnementen hebben verstrekt.

Lenen zonder BKR

Geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk. Dit kan in de vorm van een hypotheek of een lening, waarbij de kredietverlener het risico om u geld te lenen aandurft. Vaak betaalt u een hoger rentepercentage op een BKR lening dan op een normale geldlening.

Aangesloten bij het BKR

In Nederland zijn er veel instellingen aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie. Deze instellingen zijn verplicht om persoons- en kredietgegevens van consumenten (die een lening of abonnement afsluiten) door te geven aan het BKR. Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden:

  1. u beschikt tenminste drie maanden over uw krediet of gsm-abonnement
  2. uw lening bedraag minimaal €500 en maximaal €125.000
  3. de overeenkomst is verstrekt aan een natuurlijk persoon

Voordat er een overeenkomst wordt gesloten door BKR aangesloten instellingen, moeten de gegevens van de consumenten eerst worden opgevraagd. Op deze manier wordt het risico van de consument en de kredietverlener ingeperkt.

BKR vragen

Veel mensen hebben vragen over hun negatieve BKR notering. Hieronder worden zaken beantwoord over het Bureau Krediet Registratie.

  1. BKR gegevens opvragen: hoe vraagt u uw gegevens op bij het BKR?
  2. Onterechte BKR notering: wat kunt u hier aan doen?
  3. Gegevens bij het BKR: welke gegevens zijn er over u bekend bij het BKR?

Op de website van het Bureau Krediet Registratie worden meer vragen beantwoord.