Leasing

Bij leasing is er sprake van een huurovereenkomst tussen een particulier (of organisatie) en een leasemaatschappij. De leasemaatschappij wordt ook wel een lessor genoemd. Leasecontracten kunnen worden afgesloten bij roerende en onroerende goederen. De huurder wordt ook wel lessee genoemd.

Leasecontracten kunnen in twee vormen worden onderverdeeld, namelijk:

  1. Operational lease
  2. Financial lease

Operational Lease

Operational leasecontracten zijn opzegbare huurcontracten, waar de kosten van onderhoud, verzekering en dergelijke bij de verhuurder liggen. Het operational leasecontract kan afgekocht worden. De lessee moet bij het afkopen van het contract een vergoeding betalen aan de lessor. Deze boete staat in verband met de gemiste inkomsten van de lessor.

Operational lease komt voornamelijk voor bij duurzame activa die hevig aan economische veroudering onderhevig zijn. Denk hierbij aan auto’s, computers en kopieerapparatuur.

Financial Lease

Financial leasecontracten zijn onopzegbare huurcontracten, waarbij de kosten van onderhoud, verzekering en dergelijke bij de huurder liggen. Vaak is de economische levensduur van het duurzame productiemiddel tevens de looptijd van het contract. Het risico van economische veroudering komt bij de huurder te liggen, omdat het contract onopzegbaar is. De huurder is economisch eigenaar van het geleasde object.

Financial lease komt voornamelijk voor als een onderneming een speciale machine nodig heeft, waar andere ondernemingen niets mee kunnen.